Mẫu Nghiệm thu đường

Mẫu Nghiệm thu đường


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯỜNG

 1. Đối tượng nghiệm thu : Hệ thống đường …….
 2. Thành phần tham gia nghiệm thu :
 • Đại diện Ban quản lý Dự án :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Phía nhà thầu thi công xây dựng :
 • Người đại diện theo pháp luật :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Người phụ trách thi công trực tiếp :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……

Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….

Tại : ………….

4. Đánh giá hạng mục xây dựng :

 • Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt
 • Bản vẽ số : …..
 • Tiêu chuẩn , quy phạm xây dựng được áp dụng :
 • Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được đưa vào sử dụng :
 • Nhật ký thi công , giám sát và các văn bản khác có liên quan
 • . Nội dung nghiệm thu
 • Yêu cầu chung đối với đường
 • Loại đường :
 • Đường cấp I , II , III
 • Đường cấp IV , V , VI
 • Vật liệu xây dựng :
 • Công năng sử dụng :
 • Nội dung kiểm tra :
 • Nền đường :

Yếu tố

Loại và cấp hạng đường

Cách kiểm tra

 Đường cấp I , II , IIIĐường cấp IV , V , VI 
Bề rộng đỉnh nền   
Độ dốc ngang và độ dốc siêu cao ( %)   
Đọ dốc ta luy ( %)   
Vị trí trục tim tuyến ( mm)   
Cao độ trên mặt cắt phẳng dọc ( mm )   
…………   
 • Loại đất và sức chịu tải của vật liệu :

Phạm vi nền đường tính từ đáy áo đường trở xuống

Sức chịu tải tối thiểu

 Nền đường cấp I , cấp IIĐường cấp III đến IVĐường cấp V đến VI
Nền đắp

 

p.      30 cm trên cùng

q.      80 cm – 150 cm

r.       150 cm trở xuống

   
Nền không đào , không đắp và nền đào

 

s.       30 cm trên cùng

t.        30 cm đến 100 cm với đường cấp I , cấp II , cấp III và đến 80 cm với đường các cấp khác

   
 • Các nội dung khác : ………

………

5. Kết luận của Ban kiểm nghiệm :

 • ……………
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

 

( Ký tên , đóng dấu )

Hồ sơ nghiệm thu gồm :

 1. Biên bản nghiệm thu hoàn dịch vụ và các phụ lục kèm theo biên bản này , nếu có
 2. Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191