Nghiệm thu giai đoạn thi công

Biên bản Nghiệm thu giai đoạn thi công là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, giám sát giai đoạn thi công; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG

(Số:…/BB-…)

TÊN CÔNG TRÌNH: ……………………………………………………………

ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG: …………………………………………………….

Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu tiến trình thực hiện thi công công trình;

Kiểm tra tiến độ thi công;

Thử nghiệm……………………………………………………………………….;

Các công việc khác: …………………………………………………………….. .

Thành phần trực tiếp nghiệm thu

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư): ………………………………………………………

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………………

Bên trực tiếp thực hiện thi công: ……………………………………………………..

Người đại diện Ông/Bà:…………………………………. Chức vụ:………………….

 

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá giai đoạn thi công

Về tiến độ thi công: ………………………………………………………

– Về chất lượng: ……………………………………………………………

– Về nhân lực: ………………………………………………………………

– Các tiêu chí khác: ………………………………………………………..

Kết luận

– Tiếp tục hay không tiếp tục thi công

– Cần thay đổi, bổ sung, cải thiện vấn đề gì

– Các kết luận khác: ……………………………………………………….

CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)BÊN NHẬN THI CÔNG(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191