Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng

Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba xác lập nhằm tiến hành thẩm định, kiểm tra,…. khi công trình đã được hoàn thành để đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu công trình đi vào sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐI VÀO SỬ DỤNG

(V/v Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:…/…-….. Quyết định phê duyệt dự án…………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-……thi công xây dựng xây dựng ………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-… hợp đồng thiết kế bản vẽ;

Căn cứ Biên bản nghiêm thu công việc ngày…/…/……;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây lắp ngày…/…./….;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng  gồm các thành phần sau:

Chủ đầu tư xây dựng và quản lý dự án Công ty……

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Nhà thầu công trình:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Nhà thầu thiết kế:

Ông/ bà:………………………………………………..Chức vụ………………..

1.Đối tượng nghiệm thu

Tên công trình:…………………………………………………………………..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………..

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu công trình:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Mô hình thực tế so với bản vẽ:…………………………………………………..

– Tiêu chuẩn, quy phạm công trình:……………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu:………………………………………………………

– Tiến độ hoàn thành:………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:………………………………………………………………..

4.Kết luận chung:

Chấp nhận hoặc không chấp nhận………………………

Những vấn đề cần sửa chữa hoàn thiện…………………

………………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu công trình

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu thiết kế

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191