Nghiệm thu tô tường

Nghiệm thu tô tường là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng  diện tích tường được tô của nhà thầu sau khi chuyển sang các công đoạn khác. Dưới đây là mẫu nghiệm thu tô tường cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu tô tường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TÔ TƯỜNG

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………

HKTT:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu tô tường  gồm các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu tô tường, thuộc công trình:…………………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu tô tường trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

Tiến hành nghiệm thu:

– Diện tích tường:…………………………………………………………………………………………

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):………………………………………………….

– Chất lượng sơn và màu sơn:………………………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………………………………

4. Kết luận

…………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ                                                            NHÀ THẦU

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

    

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191