Quyết định của chủ đầu tư về việc gia hạn dự án đầu tư

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định của chủ đầu tư về việc gia hạn dự án đầu tư

CÔNG TY 

…………

——————

Số: …../201…./QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 201…

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY 

 (V/v: Gia hạn dự án đầu tư tại ………….)

– Căn cứ vào Luật Đầu tư sửa đổi bổ sung năm 2016;

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan;

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty …………………………;

– Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, mã số dự án:…………………………….;

– Căn cứ Biên bản họp thành viên Công ty ………………. số …../201…./ BB- HĐTV,  ngày …  tháng …  năm 201.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:  Gia hạn dự án đầu tư cho Dự án ….. , Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ……… tại địa chỉ ………….., nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 2: Trách nhiệm về việc cập nhật, xin phép các giấy tờ khác có liên quan đến dự án của Công ty ……………………………………, cụ thể như sau:

ĐIỀU 3: Gửi tới các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc và các Trưởng phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.                                                                                                

Nơi nhận:

 

–          Phòng ……. ;

–         ……………

–         ……………

–          Lưu VP.

 T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

………………..

 
   

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191