Thông báo liên hoan tất niên

Mẫu Thông báo liên hoan tất niên


CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO LIÊN HOAN TẤT NIÊN

V/v liên hoan tất niên Công ty

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty Cổ phần

– Toàn bộ công, nhân viên công ty Cổ phần

Theo kế hoạch của buổi họp thường niên của Công ty có đề xuất về chương trình liên hoan tất niên của Công ty Cổ phần…. Thay mặt công ty, thông báo về nội dung tất nhiên như sau:

Thời gian và địa điểm:

Thời gian sẽ tổ chức vào…h/…./…../…………………………………

Địa điểm số:…. Đường….. phường…………………………………..

Số lượng tham gia:

Mỗi phòng ban sẽ có trách nhiệm đăng ký số lượng nhân viên tham gia buổi tất niên và báo cáo lại trước ngày…/…/…

Nội dung diễn ra:

Công ty sẽ tổ chức ăn tiệc và có các chương trình ca nhạc với sự tham gia của các vị khách mời nổi tiếng như:………………………………………..

Trên đây là toàn bộ nội dung dự kiến của buổi tất niên công ty Cổ phần….thông báo đến toàn bộ các phòng ban và toàn bộ nhân viên có sự chuẩn bị và chấp hành thực hiện.

Nơi nhận:

– Lưu VT

TM. CÔNG TY

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191