Thông báo tăng tiền phụ cấp ăn trưa

Mẫu thông báo tăng tiền phụ cấp ăn trưa


CÔNG TY…

PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG TY

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO TĂNG TIỀN PHỤ CẤP ĂN TRƯA

V/v tăng tiền phụ cấp ăn trưa

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty

-Toàn bộ các phòng ban và nhân viên Công ty

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ- CT quy định về việc tăng các chi phí cho công, nhân viên công ty ….

Thay mặt công ty thông báo nội dung tăng tiền phụ cấp ăn trưa của Công ty như sau:

Thông tin cụ thể đối với từng vị trí:

Họ và tênChức danhPhụ cấp ăn trưa cũPhụ cấp ăn trưa mới
1.Giám đốc…….VNĐ……VNĐ
2.Phó giám đốc  
3.Thư ký  
 Quản lý phòng  
 Nhân viên  

Thời gian thực hiện kể từ ngày …/…/…

Trên đây là toàn bộ nôi dung thông báo việc tiền phụ cấp ăn trưa tại công ty …., kể từ ngày nhận được thông báo những người liên quan có trách nhiệm theo dõi, thực hiện.

Nơi nhận:

– Lưu VT

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191