Thông báo thanh lý ô tô

Mẫu Thông báo thanh lý ô tô


CÔNG TY …….

Số : …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO THANH LÝ Ô TÔ

V/v Thanh lý xe ô tô

Căn cứ : -Thông báo bán đấu giá tài sản số …/…/…. Của Công ty …………

Công ty ……….. xin thông báo tới các tổ chức , cá nhân có nhu cầu mua xe ô tô đã qua sử dụng như sau :

Xác định tình trạng xe ô tô :

STTNhãn hiệu xeBiển sốGiá trị khi nhận xeKhấu hao đến tháng …/….Năm sản xuấtNơi sản xuấtNgày đưa vào sử dụngMàu xe
1        
2        
3        
….        

Giá khởi điểm :

– Xe ……

– Xe …….

– Xe …….

……..

3.Đối tượng :

– Các cá nhân , tổ chức có nhu cầu mu axe đã qua sử dụng .

4.Phương thức bán thanh lý :

 • Phương thức thanh lý : Bỏ giá một lần . Cá nhân , tổ chức thỏa thuận giá cao nhất , không thấp hơn giá khởi điểm sẽ được lựa chọn mua .
 • Trách nhiệm làm thủ tục sang tên , đổi biển :

+ Cá nhân , tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm làm thủ tục sang tên , đổi biển tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

+ Công ty …… có trách nhiệm hỗ tợ ký xác nhận hồ sơ có liên quan theo quy định pháp luật để cá nhân , tổ chức mua hoàn thành được các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật .

 • Trách nhiệm nộp thuế , lệ phí : Các bên có liên quan nộp các khoản thuế , lệ phí , …. thuộc nghĩa vụ theo quy định pháp luật .

Thủ tục đăng ký :

 • Người có nhu cầu mua xe đến đăng ký tại phòng Tổ chức thanh lý và nộp …… đặt cọc vào phòng Tài chính kế toán . Sau khi có phiếu thu đặt cọc , phòng Tổ chức thanh lý sẽ phát “ phiếu bỏ giá mua xe’’ . Phiếu được coi là hợp lệ với điều kiện :

+ Phiếu có dấu của Công ty ….. , được bỏ vào phong bì dán kín nộp lại cho phòng Tổ chức thanh lý trước …. giờ ngày …./…./….

+ Giá ghi trong phiếu không thấp hơn giá khởi điểm đã thông báo .

 • Hoàn trả tiền đặt cọc: Công ty sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho những người mua xe không trúng đấu giá.

Lưu ý : Người đăng ký không được hoàn lại tiền cọc trong trường hợp  cố tình bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc được lựa chọn mua mà không mua .

 • … giờ ngày …/…/…. , phòng Tổ chức thanh lý sẽ họp và mở “ phiếu bỏ giá mua xe” , người có giá bỏ cao nhất sẽ được thông báo đến làm thủ tục mu axe .

Thời gian , thông tin liên hệ , địa điểm :

 • Thời gian từ …. Giờ ngày …/…/… đến …. Giờ ngày …./…./….
 • Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :
 • Mr …………………
 • Di động : ………………
 • Email : ………………..
 • Địa điểm : Nộp tại phòng Tổ chức thanh lý , Tầng … , tòa …. , đường ……….

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– …….;                                                                              (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191