Thông báo yêu cầu trả nợ

Thông báo yêu cầu trả nợ là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp muốn thông báo cho đối tượng đang nợ cá nhân, tổ chức đó về việc trả nợ, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo yêu cầu trả nợ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
thông báo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/TB-…..….., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁO YÊU CẦU TRẢ NỢ

(Về việc: Yêu cầu trả nợ) 

Kính gửi: (Tên cá nhân, tổ chức trả nợ) 

…………………………………… (Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo yêu cầu các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách sau đây thực hiện trả nợ:

SttTên cá nhân, tổ chứcThông tinSố nợ phải trảThời hạn phải trả nợGhi chú
1     
2     
     

…………………………….(Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo cho các cá nhân, tổ chức trong danh sách được biết. Yêu cầu các cá nhân thực hiện việc trả nợ đúng hạn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên(để biết và t/h);

– Ban lãnh đạo(để báo cáo);

– Các đơn vị(để phối hợp t/h);

Lưu VT,VP, TCKT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191