Tờ trình xin giải thể

Tờ trình xin giải thể là văn bản của cá nhân/tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xin giải thể tổ chức/ doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, dưới đây là một ví dụ:

Mẫu Tờ trình xin giải thể

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH XIN GIẢI THỂ

Về việc xin giải thể

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

-Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

-Căn cứ vào biên bản họp…………….;

-Căn cứ Quyết định số của Hội đồng……………;

-Căn cứ vào tình hình hoạt động của cơ quan/ tổ chức;

-Căn cứ các văn bản có liên quan.

Kính gửi: – (Cơ quan đăng ký kinh doanh)

– Người có chức vụ, thẩm quyền giải quyết

Tên tổ chức/ doanh nghiệp:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

 Căn cứ tại Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Các trường hợp giải thể doanh nghiệp; Căn cứ tại Biên bản họp…………………………..

Xét thấy cơ quan/ tổ chức………………………. không thể tiếp tục hoạt động.

Kính đề nghị……………………………… (Cơ quan đăng ký kinh doanh) xem xét để tổ chức/ doanh nghiệp được giải thể

Nơi nhận:- Như trên;

 

-Lưu: VT; VP

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC)

(Đã ký)

Tài liệu kèm theo:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Các giấy tờ khác có liên quan

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191