Tờ trình xin lắp điện 3 pha

Mẫu Tờ trình xin lắp điện 3 pha


BỘ GD&ĐT

TRƯỜNG………………..

Số:……../……………………

V/v: Xin lắp điện 3 pha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN LẮP ĐIỆN 3 PHA

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐIỆN LỰC………………………………………………….

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường…………………..đang tiến hành hoàn thiện để đưa vào sử dụng các phòng học và phòng chức năng trong khu. Dự kiến vào khoảng cuối tháng……/……, bên thi công sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ công trình cho nhà trường sử dụng.

Để tạo điều kiện cho nhà trường sử dụng các thiết bị điện được ổn đinh và đảm bảo đúng thời gian về kế hoạch học tập

Vì vậy trường…………….chúng tôi kính đề nghị Ban lãnh đạo công ty Điện lực……………..xem xét, giải quyết và tạo điều kiện cho nhà trường được lắp đặt công trình điện ba pha để đảm bảo cho việc sử dụng điện hàng ngày cho nhà trường được ổn định

Kính mong Sở giáo dục và đào tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trọng thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Công ty điện lực…………………;

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191