Văn bản giải quyết ô nhiễm tiếng ồn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết ô nhiễm tiếng ồn


CƠ QUAN ……

 

PHÒNG …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc giải quyết ô nhiễm tiếng ồn

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

Kính gửi: – Ủy Ban Nhân Dân thành phố …;

– Sở tài nguyên và môi trường thành phố.

Thực hiện theo kế hoạch số …/… của thành phố Hà Nội và căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường năm 2104 về việc giải quyết ô nhiễm tiếng ồn, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện …

Yêu cầu giải quyết những vấn đề sau:

  • Quản lý triệt để các công trình xây dựng gây ra tiếng ồn, độ rung …;
  • Khắc phục 5 yếu tố dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn từ các nhà máy sản xuất, công trình xây dựng tại … : …;

Trên đây là ý kiến của phòng … cơ quan … đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở tài nguyên và môi trường thành phố giải quyết vấn đề ô nhiễm đất và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Cơ quan … (để b/c );

-Lưu VT, TNMT.

TM CƠ QUAN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191