Văn bản giải quyết sự cố trong tổ chức sự kiện

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết sự cố trong tổ chức sự kiện


CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc giải quyết sự cố trong sự kiện …

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Kính gửi: – Giám đốc công ty tổ chức sự kiện …;

– Quản lý bộ phận … .

Vào ngày … tháng … năm … bộ phận công ty tổ chức sự kiện … có nhận được phản hồi của khách hàng về việc xảy ra sự cố … trong quá trình diễn ra sự kiện … . Thay mặt công ty, quản lý bộ phận … đã đề ra yêu cầu như sau:

  • Bàn bạc và giải quyết với khách hàng về sự cố …;
  • Khắc phục hậu quả … .

Trên đây là ý kiến của quản lý bộ phận … đề nghị giám đốc công ty phê duyệt và giải quyết nghiêm túc.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191