Biên bản làm việc của bên tổng thầu và bên nhận thầu

Mẫu Biên bản làm việc của bên tổng thầu và bên nhận thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——–o0o——–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

“V/v ký hợp đồng Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xã …………., huyện ……………….., tỉnh Hưng Yên”.

  • Căn cứ vào tình hình thực tế của dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xã …………., huyện ……………….., tỉnh Hưng Yên của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ……………………..
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng  ….  năm 201… tại Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………………………. chúng tôi gồm:

Bên tổng thầu: (Sau đây gọi là bên A).

Tên giao dịch: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ………………

Đại diện là: Ông ………………………     Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………..

Mã số thuế: ………………………

Tài khoản: …………………. tại Ngân hàng …………………………………………….

 

Bên nhận thầu: ( Sau đây gọi là bên B).

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại ……………………………………………..

Đại diện là: Ông ………………………   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….                Fax:    ………………………………

Email: ……………………………..

Tài khoản: …………………….. tại Ngân hàng ………………………………………………

MST: ………………………….

Bên tổng thầu và bên nhận thầu được gọi riêng là bên và gọi chung là các bên.

HAI BÊN ĐÃ BÀN BẠC VÀ THỐNG NHẤT NỘI DUNG SAU:

1. Bên B : Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại …

nhất trí nhận ký hợp đồng thi công công trình: “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xã …………., huyện ……………….., tỉnh Hưng Yên ”. Công trình này hiện đang làm thủ tục để chuẩn bị đấu thầu.

  • Nếu được trúng thầu, bên B sẽ trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho bên A số tiền là: …….000.000.000đ (………….. tỷ đồng chẵn) theo lộ trình như sau:

+ Bên B thực hiện đặt cọc cho bên A số tiền là: ……0.000.000đ ( …….. trăm triệu đồng chẵn), để bên A lo các thủ tục cho đến khi bên B ký được hợp đồng thi công, thời gian đặt cọc: Chậm nhất, Ngày ….. tháng ….. năm 201…. bên B chuyển tiền vào tài khoản của bên A).

+ Sau khi trúng thầu ký hợp đồng với Chủ đầu tư xong, bên B chuyển trả bên A số tiền …..0.000.000đ (…..trăm triệu đồng chẵn).

+ Sau khi nhận được tiền tạm ứng bên B thanh toán nốt ……000.000.000đ (….. tỷ đồng) còn lại cho bên A.

2. Bên A: Công ty CP đầu tư xây dựng …

  • Bên A đồng ý nhận đảm bảo cho bên B trúng thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng công trình: “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xã …………., huyện ……………….., tỉnh Hưng Yên ”. với Chủ đầu tư.
  • Giá trị khối lượng xây lắp công trình khoảng ……………. tỷ đồng.

3. Trách nhiệm của các bên:

  • Trách nhiệm của bên A:

Bên A có nghĩa vụ thực hiện đúng cam kết với các nội dung mà hai bên đã thoả thuận .Bên A có trách nhiệm hoàn trả số tiền đặt cọc trên cho bên B nếu dự án trên không thực hiện được.

  • Trách nhiệm của bên B:

Bên B có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong biên bản này đối với bên A.Thi công công trình đảm bảo yêu cầu về tiến độ và kỹ thuật.

4. Trường hợp không thực hiện thoả thuận:

  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên B nộp khoản tiền đặt cọc nếu bên A không thực hiện được cam kết thì bên A phải hoàn trả lại bên B số tiền trên Thời gian hoàn trả không quá 30 ngày.
  • Nếu bên A vẫn thực hiện dự án nhưng lại giao cho đơn vị khác làm Tổng thầu thì bên A phải bồi thường cho bên B số tiền bằng 15% giá trị tổng dự án trên trong vòng 60 ngày kể từ khi giao cho đơn vị khác.

5. Điều khoản chung:

5.1: Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã nêu trong biên bản , Nếu bên nào sai, bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Biên bản này chỉ có giá trị khi bên A nhận được số tiền đặt cọc trên từ bên B theo đúng nội dung đã cam kết.

5.2 Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động hết hiệu lực nếu các bên đã thực hiện xong trách nhiệm và nghĩa vụ như đã cam kết tại các điều khoản trên hoặc có sự thoả thuận chấm dứt của hai bên. Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191