Biên bản làm việc của Phòng Đăng ký Kinh doanh

Mẫu Biên bản làm việc của Phòng Đăng ký Kinh doanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

TỈNH THÁI BÌNH

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

———–

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————-

 

Thái Bình, ngày …… tháng ….. năm 201…..

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

—————

Hôm nay, hồi ……………… ngày…………., tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình địa chỉ: Số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

1. Đại diện phòng Đăng ký kinh doanh

  • Ông ………………………………. chức vụ Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh
  • Ông ……………………………….. chức vụ Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh
  • Ông …………………………………… chức vụ Chuyên viên phòng Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đại diện Công ty TNHH/CP …

Mã số doanh nghiệp: ………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………

Do Bà …………………………………………

Chức danh: Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng thành viên

3. Nội dung làm việc

Người đại diện theo pháp luật công ty giải trình những vấn đề liên quan đến kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ ……………. của Công ty TNHH/CP …………….

Ý kiến giải trình của bà ………………………………. như sau:

Thứ nhất, trong hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ ……………. có 02 phiếu thu như sau:

  • Phiếu thu số 02/11 ngày 27 tháng 11 năm 2013

Nội dung nộp tiền: Bổ sung tiền vốn góp theo QĐ số 02 QĐ/HĐTV ngày 26/11/2013 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH/CP …………………………………………….

Số tiền: 687.080.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi bảy triệu không trăm tám mươi ngàn đồng)

  • Phiếu thu số 03/11 ngày 27 tháng 11 năm 2013

Nội dung nộp tiền: Bổ sung tiền vốn góp theo QĐ số 02 QĐ/HĐTV ngày 26/11/2013 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH/CP …………………………………………….

Số tiền: 2.522.920.000 đ ( Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu chin trăm hai mươi ngàn đồng).

Cả 02 phiếu thu trên đều đã có chứ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, người nộp tiền và đóng dấu công ty. Tuy nhiên, phiếu thu số 03/11 ngày 27 tháng 11 năm 2013 là phiếu thu khống do tôi đứng tên là người nộp tiền, nhưng từ ngày đó tới nay tôi chưa nộp tiền vào công ty. Việc tôi ký vào Phiếu thu chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần ……, nên hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần …… mà công ty đã thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư có nội dung kê khai không trung thực.

Thứ hai, về cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Hội đồng thành viên chưa có Biên bản họp và quyết định nào bổ nhiệm ông ……………………………….. giữ chức danh thủ quỹ công ty. Hiện nay, tôi vẫn là người đại diện theo pháp luật của công ty, đã được đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 10 tháng 12 năm 2013, hiện nay Công ty chưa có Quyết định cử người khác thay thế bà …………………………………… phụ trách kế toán và chưa có Quyết định cử người khác thay bà …………………………… thủ quỹ công ty.

4. Đề nghị

Vì những lý do trên, tôi đề nghị:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… ngày …………… Biên bản đã đọc lại cho các bên cùng nghe ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản: 01 bản lưu đơn vị làm việc, 01 bản lưu phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình ./.

ĐẠI DIỆN

 

THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

…………………………………….

ĐẠI DIỆN PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191