Công văn cam kết

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn cam kết

Công văn cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để cam kết trước một/một số chủ thể có thẩm quyền/có liên quan về một hoặc một số sự việc nào đó.


CÔNG TY……….

BAN…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v cam kết………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty………………..

(Địa chỉ:……………………………………..)

      Ngày…. tháng…. năm……, ………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm công văn với nội dung trên, ví dụ, trước đó, bạn đã có hành vi chậm thanh toán/chậm giao hàng/… cho những chủ thể có quyền, do vậy, hiện tại bạn làm công văn này để cam kết với các chủ thể đó về việc bạn sẽ không có hành vi vi phạm lần thứ hai)

Do vậy, (công ty) tôi làm công văn này để cam kết với Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà………

……………………………………………

Kính mong Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà……….. (mục đích làm công văn, như, tiếp tục được hợp tác,…)

(Công ty) tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, (công ty) tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…… xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Công ty…;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191