Công văn chấm dứt hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấm dứt hợp đồng


Công văn chấm dứt hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng đã giao kết với cá nhân, tổ chức khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN …

PHÒNG HÀNH CHÍNH

______

Số: …/CV-HC

V/v: Đề nghị chấm dứt hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

  ……., ngày  … tháng … năm …

 CÔNG VĂN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện Thành phố Hà Nội

Tên công ty: …………

Địa chỉ: …………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:  ……………………………………….. Fax: …………………………………….

Đại diện:  ……………………………………   Chức vụ :……………………………………

Mã khách hàng: ………………………………………………………………………………….

Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng dịch vụ Internet ………..  của Quý Trung tâm. Tuy nhiên sắp tới vì phải di chuyển địa điểm văn phòng nên chúng tôi muốn ngừng sử dụng các gói dịch vụ Internet đã đăng ký trước đây, bao gồm:

  1. ……………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………………

Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp hai gói cước trên cho chúng tôi kể từ ngày …./…../…….

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu: VT,HC.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191