Công văn đề nghị bàn giao hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị bàn giao hồ sơ

Công văn đề nghị bàn giao hồ sơ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể có thẩm quyền, có trách nhiệm bàn giao hồ sơ thực hiện việc bàn giao hồ sơ theo yêu cầu của chủ thể làm công văn/có quyền.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v Đề nghị bàn giao hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BÀN GIAO HỒ SƠ

Kính gửi:      – Công ty…………………;

– Phòng/Ban…………………..

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. ban hành văn bản…………… yêu cầu các Phòng/Ban/….. bàn giao hồ sơ………….. trong thời hạn từ ngày…/…./…. đến hết ngày…./…../……. tới Phòng/Ban/Công ty/…………….. (nơi nhận hồ sơ).

Tuy nhiên, tới hôm nay, tức là ngày…./…./……, Phòng/Ban/Công ty/… chúng tôi chưa nhận được hồ sơ……………… của Phòng/Ban/Công ty……………….

Do vậy, chúng tôi làm Công văn…………. để đề nghị Phòng/Ban/Công ty……………. thực hiện bàn giao hồ sơ theo đúng quy định tại………………

Hồ sơ được bàn giao cho chúng tôi cần đảm bảo có đủ các giấy tờ, tài liệu sau:

……………………………………

(Bạn liệt kê các giấy tờ cần có của hồ sơ)

Kính mong Phòng/Ban/Công ty/… xem xét và tổ chức bàn giao hồ sơ……………… muộn nhất là vào …giờ ….phút ngày…./…./…… Nếu hết thời hạn trên mà Phòng/Ban/Công ty/… không tự nguyện thực hiện công việc bàn giao hồ sơ trên, chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty/Phòng/Bạn……….;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191