Công văn đề nghị chấn chỉnh thái độ nhân viên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị chấn chỉnh thái độ nhân viên

Công văn đề nghị chấn chỉnh thái độ nhân viên là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể có quyền tiến hành chấn chỉnh thái độ nhân viên.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CHẤN CHỈNH THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN

V/v Đề nghị chấn chỉnh thái độ nhân viên

———————–

       Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., tôi/thay mặt Phòng/Ban/Công ty/……………., tôi làm công văn này để kính đề nghị……………… xem xét chấn chỉnh thái độ nhân viên làm việc tại Công ty/Phòng/Ban/… ……….. của………………………………………), cụ thể (nếu có) là:

Ông/Bà:……………………………….           Sinh năm:……………………

Chứng minh nhân dân số:……………….. do CA………………. cấp ngày…./…./……

Làm việc tại:…………………………………..

Chức vụ:………………..

Vì Ông/Bà/Phòng/Ban/….. đã có hành vi:

…………………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc đề nghị bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp và cần thiết)

Tôi/phòng/ban chúng tôi kính gửi Công văn ………… tới…………….. để Công ty/Phòng/Ban/…. xem xét và tổ chức chấn chỉnh thái độ nhân viên đối với……………… Kính mong Công ty/Phòng/Ban/… xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi/chúng tôi.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191