Công văn đề nghị Huyện tạm ứng cho dự án

Mẫu Công văn đề nghị Huyện tạm ứng cho dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN

 

…………………………………………..

—————————–

Số: ……………./CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

…………….., ngày    tháng    năm 201…..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Dựa theo Đề cương khái toán kinh phí chuẩn bị đầu tư đối với Dự án …………………………………………………………….. tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá giữa Công ty Cổ phần ……………………………………….. với Quý cơ quan về vấn đề Khảo sát, đo đạc và lập dự án thiết kế.

Ngày …… tháng …… năm 201……, Công ty chúng tôi đã bắt đầu triển khai thực hiện trên thực tế các công việc theo sự chỉ đạo của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, gồm có khảo sát địa chất, địa hình, tiến hành đo đạc lên khái toán đối với công trình đường giao thông từ ………………………………………………… tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Để đảm bảo tiến độ công việc và quyền lợi của bà con nơi đây, Công ty chúng tôi sẽ chủ động chịu trách nhiệm đối với phần chi phí trong giai đoạn khảo sát, lập dự án sơ bộ ban đầu của công trình trên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công ty kính đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia có sự điều chỉnh hỗ trợ về kinh tế đối với một số hoạt động đi lại, sinh hoạt của công ty để đảm bảo công việc có hiệu quả cao nhất. Cụ thể tạm ứng trước số tiền là : ………………………………..VNĐ (Bằng chữ:………………………………………………./.)

vào tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần …………………………………………………..

Số tài khoản: …………………………………………………….

Tại: ………………………………………………………………….

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chấp thuận./.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………., ngày ….. tháng … năm 201….

    Đại diện công ty

  Phó Tổng Giám đốc

  

………………………………………..

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191