Công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao

Công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể tiến hành kiểm tra chất lượng hàng giao trong những trường hợp nhất định.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG GIAO

Về việc Đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao…………

——————————————-

        Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã nhận được lô hàng số………:

………………………………

(Bạn đưa ra các thông tin về lô hàng mà bạn đã nhận)

Theo quy định tại điểm…… Khoản………. Điều……. Hợp đồng/… thì Quý công ty có nghĩa vụ giao…………… với chất lượng:

………………………………

(bạn đưa ra chỉ tiêu về chất lượng mà các bên đã thỏa thuận)

Tuy nhiên, ngày…/…/…… qua quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện lô hàng số………….. không có chất lượng như nội dung đã thỏa thuận trước đó.

Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… kính gửi tới Quý công ty/…… để Quý công ty/…….. được biết , và kính đề nghị Quý công ty xem xét, tiến hành kiểm tra chất lượng về hàng đã giao của……………….

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty……….;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191