Công văn đề nghị tạm hoãn hợp đồng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị tạm hoãn hợp đồng

Công văn đề nghị tạm hoãn hợp đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để nghị một hoặc một số chủ thể có thẩm quyền thực hiện tạm hoãn hợp đồng vì một số lý do nhất định.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG

V/v Đề nghị tạm hoãn hợp đồng

———————–

       Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., thay mặt Phòng/Ban/Công ty/……………., tôi làm công văn này để kính đề nghị Quý công ty xem xét tạm hoãn thực hiện Hợp đồng………………. ký kết giữa…………. và Quý công ty vào ngày…./…../……. từ ngày…./…./……. đến ………

Với lý do sau:

………………………………

(Bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền về việc đề nghị tạm hoãn thực hiện hợp đồng mà bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp)

Phòng/ban/Công ty… chúng tôi kính gửi Công văn ………… tới Quý công ty để Quý công ty xem xét đồng ý cho ……….. tạm hoãn thực hiện Hợp đồng……….. trong thời gian………………….  Kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị tạm hoãn thực hiện Hợp đồng số……………… để đảm bảo……………… (bạn đưa ra lợi ích mà các bên có thể đạt được nếu việc tạm hoãn hợp đồng được chấp nhận)

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Công ty…………….;

– Phòng/Ban/…….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191