Công văn đề nghị thực hiện cam kết

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị thực hiện cam kết

Công văn đề nghị thực hiện cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một/một số chủ thể nhất định thực hiện cam kết mà trước đó chủ thể này đã đưa ra theo thỏa thuận của các bên.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v Đề nghị thực hiện cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CAM KẾT

Kính gửi: – Công ty………………

(Địa chỉ:…………………………………………….)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã ký Hợp đồng…………… với Quý công ty theo đó Quý công ty có nghĩa vụ…………../có cam kết sẽ…………… trong trường hợp…………… Cụ thể:

 “…”

(Bạn trích quy định chứng minh nghĩa vụ mà người này đã cam kết)

Tuy nhiên, hiện nay là ngày…./…./….., tức là…. ngày kể từ khi………………………… (bạn đưa ra thông tin chứng minh trong trường hợp hiện nay, phía nhận được công văn có nghĩa vụ thực hiện cam kết)

Nhưng Quý công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết theo quy định trên.

Do vậy, chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Quý công ty để đề nghị Quý công ty thực hiện cam kết………………….. theo đúng quy định tại……………… mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó.

Kính mong Quý công ty xem xét và tổ chức thực hiện cam kết ………….. theo thỏa thuận muộn nhất là vào …giờ ….phút ngày…./…./…… Nếu hết thời hạn trên mà Quý công ty không tự nguyện thực hiện cam kết, chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty……….;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191