Công văn đề nghị trả lời tiến độ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị trả lời tiến độ

Công văn đề nghị trả lời tiến độ là văn bản đươc cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có nghĩa vụ thực hiện việc trả lời một hoặc một số yêu cầu mà chủ thể này đưa ra về tiến độ công việc.


CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v: Đề nghị trả lời tiến độ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TRẢ LỜI TIẾN ĐỘ

Kính gửi: Công ty………………………..

(Địa chỉ:………………………………………………………)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã ký Hợp đồng…………… với Quý công ty theo đó Quý công ty có nghĩa vụ thông báo tiến độ thực hiện công việc…………../hợp đồng/… cho chúng tôi khi……………………. trong thời gian………………….. Cụ thể như sau:

“…”

(Bạn trích quy định chứng minh việc thông báo tiến độ là nghĩa vụ của chủ thể nhận công văn này)

Tuy nhiên, tới nay, tức là ngày…/…/…… chúng tôi không hề nhận được bất cứ thông báo nào của Quý công ty về tiến độ……………. như nội dung đã thỏa thuận trước đó. Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… để kính đề nghị Quý công ty trả lời về tiến độ………………. dưới hình thức………… muộn nhất là vào ….giờ ……phút ngày…./…./…….

Nếu hết thời hạn trên mà Công ty/Phòng/Ban/… chúng tôi không nhận được văn bản/email/…. của Quý công ty, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để giải quyết.

Chúng tôi kính gửi Công văn ………… tới……………

Kính mong…………. xem xét và có câu trả lời về tiến độ………….. cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191