Công văn đề nghị xác nhận

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị xác nhận

Công văn đề nghị xác nhận là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể thực hiện việc xác nhận một hoặc một số vấn đề nhất định nào đó.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Về việc Đề nghị xác nhận…………

————————–

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã nhận được ……… từ Quý công ty/Phòng/Ban/… theo………………..

………………………………

(Bạn đưa ra các thông tin về hành vi cần xác nhận)

Tuy nhiên, vì lý do sau:

…………………………………

(bạn đưa ra các căn cứ chứng minh đề nghị xác nhận của bạn là hợp pháp cà hợp lý)

Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… kính gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/…… để đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban…….. xem xét, tiến hành xác nhận thông tin mà chúng tôi đã nêu trên.

Kính mong Quý cơ quan/Phòng/ban/… thực hiện đề nghị trên của chúng tôi và gửi văn bản xác nhận tới……………….. cho chúng tôi trong thời gian sớm/trước ngày…./…./…..

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty/Phòng/Ban……….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191