Công văn gửi bảo hiểm xã hội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn gửi bảo hiểm xã hội

Công văn gửi bảo hiểm xã hội là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể có liên quan xem xét, thực hiện một hoặc  một số yêu cầu liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của chủ thể này.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v: Đề nghị……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN GỬI TỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi:      – Công ty……………….;

– Phòng/Ban/……………….;

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào đề nghị cụ thể của bạn)

     Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã thực hiện hoạt động/có yêu cầu ……… đối với:

Ông/Bà:…………………………                    Sinh năm:………….

Chứng minh nhân dân số:…………………. Do CA………………. cấp ngày…/…./……

Chức vụ:………………….

(Phần này bạn trình bày những thông tin khác giúp xác định chủ thể có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu, đề nghị mà bạn đưa ra)

Và vì một số lý do sau:

………………………………

(bạn đưa ra lý do chứng minh cho việc đề nghị mà bạn đưa ra là hợp pháp và hợp lý)

Công ty/Phòng/Ban/… chúng tôi làm Công văn……………… này kính gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/…… để trình bày sự việc này và kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban…….. xem xét, tiến hành gửi bảo hiểm xã hội (có thể là hồ sơ làm bảo hiểm, sổ bảo hiểm,… tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn) tới ……………. theo đề nghị/yêu cầu/… muộn nhất là ….giờ …..phút ngày…/…./……..

Nếu hết thời hạn trên mà Quý công ty/Phòng/Ban/… không thực hiện………, chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo thỏa thuận/quy định/…

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty/Phòng/Ban……….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191