Công văn hủy tờ khai

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn hủy tờ khai


Công văn hủy tờ khai là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp muốn hủy tờ khai khi có những thông tin bị sai sót hoặc chưa đầy đủ cần phải sửa đổi, bổ sung.

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

__________

Số: …/ CV-…

V/v: Xin hủy tờ khai…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

……., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN HỦY TỜ KHAI

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền……………..

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

Địa chỉ/ Trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………….

Trình bày lý do xin hủy tờ khai. (Bạn căn cứ pháp luật về việc xin hủy, nội dung muốn sửa đổi và lý do xin hủy tờ khai.

(Ví dụ: Công ty chúng tôi đã tiến hành thủ tục khai hải quan vào ngày … tháng … năm … Tuy nhiên trong lần khai đó nhân viên của chúng tôi đã có sự nhầm lẫn. Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

– Số tờ khai:…..Loại hình:……… Ngày khai chính thức:……………………………….

– Phân luồng: ………………………………………………………………………………

– Cửa khẩu xuất/nhập: ……………………………………………………………………

– Mặt hàng khai báo:………………………………………………………………………

– Trị giá khai báo:…………………………………………………………………………..

Lý do:……………………………………………………………………………………….)

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191