Công văn kêu gọi ủng hộ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn kêu gọi ủng hộ


Công văn kêu gọi ủng hộ là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn kêu gọi các cá nhân, tổ chức khác tham gia ủng hộ vì một sự kiện nào đó.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

_________

Số: … /CV-…

V/v: Kêu gọi ủng hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN KÊU GỌI ỦNG HỘ

Kính gửi: Tên cơ quan/tổ chức………………………………………

Căn cứ: (có thể là căn cứ quy định pháp luật hoặc căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức)

…………………………………………………………………………………………………………..

Trước thực tế nêu trên, tên cơ quan/tổ chức ………………….. xin kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của các tập thể, cá nhân đối với ……………………………………………

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, chúng tôi rất mong các tập thể, cá nhân sẽ đồng hành cùng chúng tôi chia sẻ khó khăn này với………………………………………..

Mọi thông tin ủng hộ xin gửi về một trong các địa chỉ sau:

1. Văn phòng: ……………….địa chỉ:………………………………………………………………..

2. Ông/bà: ………………. Chức vụ: ………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………….

Thời gian triển khai ủng hộ từ ngày … tháng …. đến hết ngày …. tháng … năm ….

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191