Công văn khiếu nại

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn khiếu nại

Công văn khiếu nại là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để khiếu nại một/một số hành vi/quyết định của một/một số chủ thể nào đó khi có căn cứ cho rằng hành vi/quyết định đó là vi phạm páp luật/quy định, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của một số cá nhân, tổ chức nhất định.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v khiếu nại………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN KHIẾU NẠI

Kính gửi: – Công ty……………………….;

– Ban Giám đốc

     Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/Ông/Bà…….. có hành vi/ban hành quyết định…………… quy định/điều chỉnh về vấn đề……………………..

Cụ thể như sau:

………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm công văn với nội dung trên, trong đó, bạn phải trình bày sao cho thuyết phục được chủ thể có thẩm quyền rằng hành vi/quyết định mà bạn nhắc tới là hành vi/quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn,…)

Do vậy, (công ty) tôi làm công văn này để khiếu nại:

Ông/Bà:……………………            Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:………….. do CA…………. cấp ngày…/…./…..

Chức vụ:………………………

(Hoặc:

Văn bản:………………….. do……………… ban hành ngày…./…./…..)

Vì lý do…………………………………………………………

(Công ty) tôi đề nghị…………………………… (đưa ra đề nghị về việc giải quyết hành vi vi phạm pháp luật mà bạn khiếu nại)

(Công ty) tôi xin cam đoan những thông tin trên là trung thực, đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm phát sinh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191