Công văn khôi phục mã số thuế

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn khôi phục mã số thuế


Công văn khôi phục mã số thuế là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu xin khôi phục lại mã số thuế của cơ quan mình.

CÔNG TY ..…

_____

Số: …/CV- …

V/v: Xin khôi phục mã số thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……., ngày  … tháng … năm …

CÔNG VĂN XIN KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: Chi cục Thuế quận/huyện……………

Tên Công ty: Doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………….. đăng ký kinh doanh ngày …. tháng … năm … do Sở Kế hoạch và Đầu tư …. cấp.

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà: …………………………………………………………..

Số CMND/CCCD:………… Nơi cấp:……….. Cấp ngày:…………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Được biết từ ngày …/…/…., công ty chúng tôi đã bị khóa mã sỗ thuế vì lý do……………

Nay đề phục vụ hoạt động kinh doanh trở lại và ………………

Chúng tôi Đề nghị: Xin khôi phục mã số thuế

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191