Công văn kiểm kê tài sản

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn kiểm kê tài sản


Công văn kiểm kê tài sản là mẫu văn bản được sử dụng khi cơ quan, tổ chức thông báo việc sẽ tiến hành kiểm kê tài sản của cơ quan, đơn vị khác.

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA

______

Số: …/ CV- …

V/v: Kiểm kê tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

………., ngày… tháng … năm….

CÔNG VĂN KIỂM KÊ TÀI SẢN

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-……..ngày……….tháng……….năm …………. của ………………. về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra;

Đoàn thanh tra gồm:

1. Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

2. Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

Tiến hành hoạt động kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra tại cơ quan/đơn vị :………………………………………………………………………………………………….

Đại diện theo pháp luật bởi ông/bà: ………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ………………………………………. do ………………………..cấp ngày …. tháng …. năm …

Nội dung kiểm kê tài sản: ………………………………………………………………….

Như vậy, Đoàn thanh tra có công văn này nhằm thông báo trước đến cơ quan/đơn vị để cơ quan/đơn vị có sự chuẩn bị tốt nhất và phối hợp với đoàn thanh tra thực hiện việc kiểm kê tài sản diễn ra hiệu quả.

Trân trọng.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191