Công văn liên hệ công tác

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn liên hệ công tác


Công văn liên hệ công tác là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn liên hệ công tác cho một cá nhân nào đó trước chuyến công tác.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

__________

Số: … /CV-…

V/v: liên hệ công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………………..

Thực hiện kế hoạch ……………, cơ quan, tổ chức ………… cử ông/bà …………………….…

Chức vụ: ………………………………………………

Đến  cơ quan, tổ chức ………………………………………………

Để thực hiện nhiệm vụ………………………………………….

Trong thời gian từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ để ông, bà ………………..….. hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191