Công văn mời

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn mời


Công văn mời là văn bản được cá nhân, tổ chức gửi lời mời tham dự một cuộc họp, một sự kiện,… đến các cá nhân, tổ chức khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN…….

__________

Số: … /CV-…

V/v: mời…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN MỜI

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………….

Được sự đồng ý (cho phép) của ………………………………….., Công ty Cổ phần …….. kính mời ông (bà)…………………………. tham dự cuộc họp……………………

Thời gian: từ ……giờ ……, ngày ……tháng ……năm…………………………………………..

Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………

Đề nghị ông (bà) đến dự họp theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Nếu không tham dự được, đề nghị ông (bà) báo trước …….giờ, ngày ……tháng …… năm…… theo số điện thoại: …………………… hoặc địa chỉ email: …………………….

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191