Công văn thay đổi email

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn thay đổi email

Công văn thay đổi email là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để thông báo cho một chủ thể khác việc chủ thể này có sự thay đổi về email.


CÔNG TY……….

 

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL LIÊN LẠC

Về việc Thay đổi email của Phòng/Ban/Công ty/…………

——————————————

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã thực hiện việc thay đổi email Công ty/Phòng/Ban/… từ……………….. sang…………………

Vì:

…………………………………

(bạn đưa ra lý do của việc thay đổi trên)

Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… này kính gửi tới Quý công ty/Phòng/Ban/…… để thông báo cho Quý công ty/Phòng/Ban…….. biết và tiến hành sửa đổi thông tin email của chúng tôi, tạo điều kiện để chúng tôi và Quý công ty/Phòng/Ban/…  liên lạc/…. khi cần thiết.

Ngoài ra, nếu nhận được Công văn này, kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… có văn bản trả lời về việc đã nhận được Công văn trước ngày…/…./….. tránh trường hợp chúng tôi gửi Công văn này lần 2 vào ngày…/…./…. để đảm bảo Quý cơ quan/Phòng/Ban/… nắm bắt được thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Công ty/Phòng/Ban……….;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191