Công văn trả lời

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn trả lời

Công văn trả lời là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trả lời một/một số câu hỏi/vấn đề mà chủ thể có thẩm quyền/có liên quan đặt ra và yêu cầu chủ thể này có câu trả lời hợp lý.


CÔNG TY……….

BAN…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v trả lời………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN TRẢ LỜI

Kính gửi: – Công ty ……….;

– Trả lời Công văn ……;

– Trả lời về vấn đề ……….;

     Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/chúng tôi/… đã nhận được văn bản……………. của Quý công ty yêu cầu chúng tôi trả lời một số vấn đề liên quan đến hoạt động……. của….. . Do vậy, (công ty) tôi làm công văn……… để trả lời những vấn đề mà Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà… đã đưa ra trong văn bản……………..

Thứ nhất, về yêu cầu……………….. của Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…, (công ty) tôi đưa ra câu trả lời như sau:………….

Thứ hai, về yêu cầu……………….. của Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…, (công ty) tôi đưa ra câu trả lời như sau:………….

Vậy, (công ty) tôi kính gửi Công văn…………. tới Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà……….. để Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà/… xem xét.

(Công ty) tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, (công ty) tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Công ty…;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC…….(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191