Công văn xin mua xe ô tô

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin mua xe ô tô


Công văn xin mua xe ô tô là văn bản được cơ quan, tổ chức gửi lên cơ quan quản lý cấp trên của mình để đề nghị về việc mua xe ô tô.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ____________

Số: … /CV-…

V/v: Đề nghị mua xe ô tô phục vụ công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN XIN MUA XE Ô TÔ

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức…………………………

Xét đề nghị của ……………. (dựa theo công văn số …./CV-… ngày … tháng … năm…) về việc đề nghị mua xe ô tô phục vụ công tác của ………………, tên cơ quan/tổ chức có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu ………………….. thực hiện nghiêm túc quy định mua xe ô tô theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.

2. Tên cơ quan.đơn vị…………………………….. phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra ngay việc thực hiện quy định tạm dừng mua xe ô tô từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tất cả các trường hợp vi phạm.

Tên cơ quan/tổ chức…………………….. xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191