ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, BIÊN BẢN KIỂM TRA HOÀN CÔNG

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Mẫu số: 06/GPXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG [1]

Kính gửi:……………………………………………………………….. [2]

Tôi tên:……………………………………………..sinh năm:……………………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:………………………… cấp ngày:…………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:…………………………………… đường: ………………………………………………..

phường (xã):……………………………. quận (huyện):………………………………………..

– Là chủ đầu tư công trình tại số:………………………………………………………………

đường:……………………………phường (xã):…………….. quận (huyện):……………….

đã được…………… cấp Giấy phép xây dựng số: …   ngày….tháng…. năm…

– Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày……tháng…..năm…do………………………………cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [3]:

+ Nội dung trong:

Giấy phép xây dựng ¨       Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đính kèm:                                                                  HCM, ngày… tháng… năm…..

–                                                                                        Người làm đơn,

–                                                                                    (ký và ghi rõ họ và tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[3] Đánh dấu X vào ô thích hợp

 


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191