Đơn khiếu nại dịch vụ viễn thông

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại dịch vụ viễn thông

Đơn khiếu nại dịch vụ viễn thông là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông/các chủ thể có thẩm quyền khác xem xét  lại các văn bản/hành vi của chính tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc của cá nhân do tổ chức này quản lý khi có căn cứ cho rằng quyết định/hành vi đó là sai quy định, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

(V/v:………………………)

– Căn cứ Luật viễn thông năm 2009;

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ viễn thông số…………..

Kính gửi: – Công ty………….

(công ty cung cấp dịch vụ viễn thông có quyết định/hành vi vi phạm)

Tôi tên là:………………………… Sinh năm:……………

Chứng minh nhân dân số:………………………… do CA……………… cấp ngày…./…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……….

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là: Cá nhân sử dụng dịch vụ……………. của Công ty……….. theo Hợp đồng……………..

Tôi xin được trình bày sự việc như sau:

…………………………………………

(Trình bày về lý do dẫn đến việc viết đơn khiếu nại)

Căn cứ vào quy định tại điểm…. Khoản….. Điều …… Luật viễn thông năm 2009/Hợp đồng dịch vụ…………:

“…” (Căn cứ chứng minh hành vi/quyết định bị khiếu nại là không phù hợp với quy định của pháp luật)

Ví dụ:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật viễn thông năm 2009:

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông

1.Người sử dụng dịch vụ viễn thông có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

a)Lựa chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông để giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông;

b)Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông;

c)Sử dụng dịch vụ viễn thông theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông;

d)Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông theo hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông;

đ)Được bảo đảm bí mật thông tin riêng theo quy định của pháp luật;

e)Khiếu nại về giá cước, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả giá cước và bồi thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý dịch vụ viễn thông gây ra;

g)Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá cước dịch vụ viễn thông;

h)Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông;

i)Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu trữ trên mạng viễn thông;

k)Không được sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp viễn thông để kinh doanh dịch vụ viễn thông.

…”

Tôi  nhận thấy việc Ông:……………… -Chức vụ:…………… (trong công ty cung cấp dịch vụ viễn thông) có hành vi cung cấp thông tin riêng của tôi cho Ông/Bà:……………………… Sinh năm:…… mà không có lý do chính đáng là hành vi vi phạm pháp luật viễn thông Việt Nam.

Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Quý công ty có các hình thức xử lý phù hợp với đối tượng trên, thực hiện các yêu cầu dưới đây

– …. (đưa ra yêu cầu của bản thân, như có hình thức xử lý kỷ luật, yêu cầu bồi thường thiệt hại,…)

Tôi xin cam đoan toàn bộ những gì tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết yêu cầu trên của tôi theo quy định. Tôi sin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191