Đơn khiếu nại quyết định kỷ luật

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại về quyết định xử lý kỷ luật

Đơn khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật được hiểu là văn bản mà cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử lý kỷ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là  trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đơn có thể có nội dung như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về: Quyết định kỷ luật số ….. do ….. )

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008 (đối với kỷ luật cán bộ, viên chức);

– Căn cứ Luật viên chức năm 2010 (đối với kỷ luật viên chức);

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 (đối với kỷ luật người lao động)

– Căn cứ quyết định kỷ luật số ….. của ……

Kính gửi: – CÔNG TY/CƠ QUAN……………

(Hoặc:

– Ông/Bà:…………………………… – Chức vụ:……………….

Là chủ thể đã ký văn bản/ là chủ thể quản lý người có hành vi bị khiếu nại)

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Là:……………………. (ví dụ: nhân viên kinh doanh thuộc Phòng kinh doanh của công ty …..)

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………………..

(Trình bày về nguyên nhân, lý do dẫn tới việc làm đơn khiếu nại)

Căn cứ điểm…. Khoản…… Điều…… Luật ……:

“… ” (Trích văn bản, nếu có)

Ví dụ:

Căn cứ Điều 123 Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản

…”.

Tội nhận thấy, ông/bà …… đã không thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động khi………. (ví dụ: không chứng minh lỗi của người lao động mà đã ra quyết định xử lý kỷ luật).

Do vậy, tôi làm đơn này để khiếu nại hành vi quyết định xử lý kỷ luật của ông/bà ……………….. tới Quý cơ quan/Quý công ty. Kính đề nghị quý cơ quan/quý công ty xem xét và giải quyết những yêu cầu sau đây.

-………….. (những nội dung mà người khiếu nại muốn chủ thể giải quyết đơn thực hiện)

Ví dụ:

– Đưa ra các căn cứ chứng minh lỗi để xử lý kỷ luật lao động;

– Nếu không chứng minh được lỗi, đề nghị người đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật phải hủy bỏ quyết định…

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191