Đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Khi phát hiện hành vi vi phạm bản quyền của tổ chức, cá nhân, thì người phát hiện có thể làm đơn tố cáo hành vi vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý để cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp ngăn chặn, phòng ngữa những hậu quả xảy ra. Đơn tố cáo có thể có nội dung như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về hành vi vi phạm bản quyền)

– Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2013;

– Căn cứ Hành vi/Văn bản/Tác phẩm/Sáng chế……………

Kính gửi: – CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hoặc:

– CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (đối với tác phẩm)

Tên tôi là:…………………………………… Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:………………………….. do CA……………… cấp ngày…./…./……..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………….

Là:……………………. (ví dụ: tác giả của tác phẩm ………………. hoặc người sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ………………..

Hoặc là: đại diện theo pháp luật của công ty…………………. đã được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế…………………..).

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày về căn cứ xác định hành vi vi phạm bản quyền: tác phẩm/sáng chế………. được đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả/Cục Sở hữu trí tuệ vào thời điểm cụ thể nào và người bị khiếu nại đã vi phạm bản quyền của tác phẩm/sáng chế……. đó như thế nào)

Căn cứ điểm…. Khoản…… Điều…… Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013:

“… ” (Trích văn bản, nếu có)

Ví dụ:

Căn cứ Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2013:

“Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

…”.

Tôi/công ty chúng tôi nhận thấy, ông/bà/công ty………. đã có hành vi………. (ví dụ: xâm phạm đến quyền tác giả đối với tác phẩm………. của tôi/công ty tôi).

Do vậy, tôi làm đơn này để khiếu nại hành vi …………………… của……………….. tới Quý cơ quan. Tôi đề nghị quý cơ quan xem xét và giải quyết việc này theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi/công ty chúng tôi.

Tôi đề nghị Quý cơ quan:

-………….. (những nội dung mà người khiếu nại muốn chủ thể giải quyết đơn thực hiện)

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191