Đơn sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm

Đơn  sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm là văn bản được cá nhân, tổ chức (một hoặc các bên tham gia đăng ký giao dịch bảo đảm) sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành sửa đổi những thông tin về giao dịch bảo đảm đã đăng ký.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN SỬA ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

(V/v: Sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm……………………)

Kính gửi: – Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

(Hoặc chủ thể có thẩm quyền khác như Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,… tùy thuộc vào giao dịch bảo đảm mà bạn đăng ký)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm;

– Căn cứ …;

– Căn cứ Hợp đồng sửa đổi…………

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…./…../……

Hotline:……………….    Số Fax:…………….

Người đại diện: Ông/Bà………………………………         Sinh năm:…………….

Chức vụ:………………………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Căn cứ đại diện:……………………………………)

Tôi xin trình bày với Trung tâm sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, bên thế chấp quyền sử dụng mảnh đất số…… tại địa chỉ:……………………. Được chứng nhận quyền sử dụng bởi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số……………. do Sở Tài nguyên và môi trường…………… cấp ngày…./…../……. Trong giao dịch bảo đảm……….. với:

Anh/Chị:………………………………………………..                 Sinh năm:…………..

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………)

Được đăng ký tại Trung tâm vào ngày…/…./…….

Số đăng ký giao dịch bảo đảm:…………………..

…………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ:L

Tuy nhiên, vào ngày…/…./……. Giữa tôi và Anh/Chị……………….. đã thỏa thuận với nhau về việc thay đổi tài sản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trả khoản nợ vay theo hợp đồng………….. Theo đó, quyền sử dụng mảnh đất trên sẽ được sử dụng để đảm bảo cho…………… mà không phải bảo đảm cho toàn bộ khoản nợ vay như đã đăng ký tại Trung tâm vào ngày…/…/…….)

Do vậy, tôi làm đơn này, để đề nghị trung tâm tiến hành sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm mà tôi đã nêu trên. Cụ thể là sửa đổi những nội dung sau:

1./…………..

2./………….. (bạn liệt kê các nội dung mà bạn yêu cầu trung tâm sửa đổi)

Sang những nội dung dưới đây:

1./……………

2./……………

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./01 bản sao y Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng…………..;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Trung tâm những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Trung tâm xem xét và giải quyết đề nghị của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191