Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước

quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác)

Kính gửi: …………………………………………………………….

Tên chủ đầu tư :……………………………………………………………………………………….

 • Người đại diện…………. Chức vụ………………………………………………………………
 • Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………….
 • Số nhà:…………………….. Đường (phố):……………………………………………………….
 • Phường (xã)……………… Quận (huyện):………………………………………………………
 • Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………..
 • Số điện thoại:………………………………………………………………………………………….

Địa điểm xây dựng:…………………………………………………………………………………..

 • Lô đất số:…………………. Diện tích……………………………………………………….. m2
 • Tại số nhà:……………….. Đường (phố):……………………………………………………….
 • Phường (xã)……………… Quận (huyện)……………………………………………………….
 • Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………..
 • Nguồn gốc đất:……………………………………………………………………………………….
 • Chứng chỉ quy hoạch số (nếu có)………………………………………………………………

Nội dung xin phép xây dựng:……………………………………………………………………

 • Loại công trình:………………………………………………………………………………………
 • Diện tích xây dựng tầng trệt………………………………………………………………. m2
 • Tổng diện tích sàn…………………………………………………………………………….. m2
 • Chiều cao…………………. Số tầng………………………………………………………………..

Đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có):………………………………………………………….

 • Địa chỉ:……………………. Điện thoại:…………………………………………………………..
 • Giấy phép hành nghề số:……………………………. cấp ngày………………………………

Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):……………………………………………

 • Địa chỉ:……………………. Điện thoại:…………………………………………………………..
 • Giấy phép hành nghề số:……………………………. cấp ngày………………………………

Lời cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

……, ngày…..tháng…..năm…….

          NGƯỜI LÀM ĐƠN


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191