Đơn xin chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Đơn xin chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét thực hiện việc chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do xuất hiện sai sót/có nội dung không đúng được ghi nhận trên bằng tốt nghiệp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN CHỈNH SỬA BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kính gửi: – Trường trung học phổ thông……………….

– Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông……………….

– Ông……………… – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông…………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

– Căn cứ Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giáo dục được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 31/2011/NĐ-CP và Nghị định 07/2013/NĐ-CP;

– Căn cứ ….

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………

Chỗ ở hiện nay ……………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, cựu học sinh của Quý trường)

Là: cựu học sinh lớp……… Trường…… Năm học……….. Khóa học:……

……………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ:

Ngày…./…../……. Tôi nhận được bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông của cá nhân, mang những nội dung sau:

1./…………

2./………….

3./… (Bạn liệt kê các thông tin chính mà bằng tốt nghiệp của bạn thể hiện)

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả học, bằng chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời,… cũng như học bạ trung học phổ thông của mình, tôi nhận thấy, thông tin về…………… được ghi nhận trên bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mà bản thân nhận được (nêu trên) đã có sai sót so với các giấy tờ trên/thực tế). Cụ thể, theo…………… (ví dụ: học bạ) thì ……….. (ví dụ: xếp loại học lực) là………… mà không phải là…….. theo như bằng tốt nghiệp mà bản thân tôi đã nhận được.)

Do vậy, tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý trường tiến hành sửa đổi thông tin………. mà tôi đã nêu trên sang……….. và cấp cho tôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mới với thông tin chính xác (nếu có).

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./01 Bản sao y Học bạ;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý trường những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191