Đơn xin thuê đất

Mẫu Đơn xin thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi:     Thủ tướng Chính phủ:

UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

 (Trích lục bản đồ địa chính khu đất)
 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:………………………………………………………
 2. Quyết định (giấy phép) thành lập:………………………………………………………………..
 3. Địa chỉ:………………………………………………………….. Điện thoại:………………………..
 4. Vị trí khu đất xin thuê:………………………………………………………………………………..
 5. Diện tích thuê:…………………………………………………………………………………………..
 6. Thời hạn thuê:……………………………………………………………………………………………
 7. Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………..
 8. Cam kết:
 • Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 • Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;
 • Các cam kết khác (nếu có)…

Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất

(Ký và ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191