Giải trình chậm nộp báo cáo

Giải trình chậm nộp báo cáo là văn bản của học sinh, sinh viên, nhân viên cấp dưới viết cho giảng viên hoặc lãnh đạo cấp trên để trình bày, giải thích về việc lý do chậm nộp báo cáo…….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình chậm nộp báo cáo


TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP BÁO CÁO

Vv: Chậm nộp báo cáo

Kính gửi: …………………………………..

(Giảng viên, giáo viên, người hướng dẫn báo cáo, cấp trên trực tiếp của người làm báo cáo….)

Tôi tên là: …………………………………….. Sinh ngày: ………………

Hiện đang là: …………………………………. (có thể là sinh viên/học sinh/nhân viên trong công ty….)

Ngày …/…/…, tôi có nhận được thông báo của trưởng phòng/giám đốc……….. (có thể là 1 chức danh nào đó khác, người yêu cầu làm báo cáo….) yêu cầu tôi phải hoàn thành 01 bản báo cáo về ………….. . Trong thông báo có ghi rõ, hạn nộp báo cáo chậm nhận là vào ngày…/…/… .

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại là ngày…/…/…, tôi vẫn chưa thể hoàn thiện được báo cáo đúng hạn vì những lý do sau:

– …………….

-……………..

-……………..

(Có thể là bị ốm, người thân bị ốm, ……….: có giấy tờ kèm theo)

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191