Giải trình sau thanh tra

Giải trình sau thanh tra là việc mà cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện trả lời bằng văn bản về nội dung sau thanh tra của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan trực tiếp quản lý khi có yêu cầu . Dưới đây là một mẫu văn bản giải trình sau thanh tra cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình sau thanh tra

CÔNG TY CỔ PHẦN ……….

Số:…./…..-………..

V/v giải trình sau thanh tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH SAU THANH TRA

Kính gửi: Cơ quan thanh tra quận……….

Căn cứ Văn bản kết luận thanh tra số:… .ngày … tháng ….năm 2019  của quận …… về việc thanh tra hoạt động ………………………………. của công ty cổ phần……..;

Báo cáo giải trình về bản kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra về việc …………như sau:

1.Nội dung thanh tra:

Ngày…./…../……, Cơ quan thanh tra quận……..tiến hành thanh tra Công ty cổ phần…… về các nội dung sau:

2. Kết luận thanh tra

– Những nội dung đạt:……………………………………………………………………………………

– Chưa đạt trong trường hợp nào:……………………………………………………………………

3. Đưa ra một số lý do

Ví dụ lý do chưa đạt sau thanh tra, sai sót của Công ty……đề ra hướng khắc phục trong thời gian tới.

Giấy tờ đi kèm ( Nếu có )

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tiếp nhận./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–         Như trên;

–         Lưu:………….

CÔNG TY CỔ PHẦN…

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191