Giải trình sử dụng vượt quỹ

Giải trình sử dụng vượt quỹ là văn bản của cá nhân, tổ chức thường là cấp dưới viết cho cấp trên để trình bày, giải thích về việc sử dụng vượt quỹ so với dự toán ban đầu mà cấp trên giao phó…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình sử dụng vượt quỹ

TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH SỬ DỤNG VƯỢT QUỸ

Vv: Sử dụng vượt quỹ so với dự toán

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là cấp trên trực tiếp của người viết giải trình…)

Tôi tên là :……………………………….             Sinh ngày: …………….

Số chứng minh nhân dân số: ……………….. cấp ngày ….tháng…năm…. tại ………

Hiện đang là ……………..

Tôi xin giải trình với cơ quan chi tiết về việc sử dụng vượt quỹ so với dự toán như sau:

Ngày…tháng…năm…., tôi đã được ………….kí và đồng ý với bản dự toán ngày…tháng….năm…. . Trong bản dự toán, số tiền mà tôi có thể sử dụng trong việc………..là ……………VNĐ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tôi đã sử dụng vượt mức số tiền trên với lý do như sau:

  1. …………….
  2. ……………..
  3. ……………….

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191