Giải trình với khách hàng

Giải trình với khách hàng và văn bản của tổ chức doanh nghiệp gửi tới khách hàng về việc giải thích, trình bày một vấn đề nào đó.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình với khách hàng


TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH VỚI KHÁCH HÀNG

Vv: Tổ chức chương trình khuyến mại với khách hàng

Kính gửi: ………………

(Một khách hàng hoặc một bộ phận khách hàng của công ty…)

Tôi tên là: ……………………………………Sinh ngày: …………………

Hiện đang là: ………………………. (Có thể là trưởng phòng chăm sóc khách hàng hoặc giám đốc chi nhánh……..)

Tôi xin giải trình với các khách hàng của công ty về việc tổ chức chương trình khuyến mại nhân dịp kỉ niệm………..

(Trình bày lý do tổ chức, sức chứa, những khách hàng nào được mời, những khách hàng nào không được mời, lý do…………)

…………………………..

……………………………

……………………………

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191