Giấy ủy quyền ký

Mẫu Giấy ủy quyền ký

CÔNG TY TNHH…………………………….

 

Số: ……………./UQ-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):

CÔNG TY TNHH …………………………………………………….

Mã số thuế : ……………………………

Đại diện : Ông ……………………………

Chức vụ :  Giám Đốc

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………….

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông        : ……………………………

Chức vụ : ……………………………

Giấy ủy quyền được lập theo các nội dung sau đây:

Nội dung ủy quyền

  1. Mục đích ủy quyền: …………………………….
  2. Bên B có quyền thay mặt Bên A ……………………………
  3. Việc …………………………… nêu tại Khoản 2 Điều này phải theo đúng trình tự quy định của công ty.

Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Hiệu lực ủy quyền

  1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
  2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
BÊN ỦY QUYỀNBÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191