Giấy vay tiền – Giấy mượn nợ hợp pháp

Mẫu Giấy vay tiền – Giấy mượn nợ hợp pháp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Giấy vay tiền cá nhân được sử dụng trong các trường hợp thực tế mà cá nhân vay tiền, chịu trách nhiệm trả nợ bằng tài sản riêng của mình. Giấy mượn nợ hợp pháp được lập theo pháp luật Dân sự và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Dân sự Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

GIẤY VAY MƯỢN TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2018, tại địa chỉ ………………………….., chúng tôi gồm có:

Tôi là …………………………., sinh ngày: …/…/……

CMND số: ……………… do Công an …………… cấp ngày ………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Tôi có vay của Ông/bà: …………………………., sinh ngày: …/…/……

CMND số: ……………… do Công an …………… cấp ngày ………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………..

– Số tiền vay: …………….. đồng (Bằng chữ: ………. đồng);

Tôi đã nhận đủ số tiền trên tại thời điểm lập giấy này.

– Thời hạn vay tiền: … (………) tháng kể từ ngày …/…/……;

–  Lãi suất: ….. %/ tháng;

Số lãi trên do chúng tôi thỏa thuận hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc.

Tiền lãi được trả theo tháng kể từ tháng tiếp theo của tháng vay tiền theo thỏa thuận trên.

Tôi cam kết sẽ trả nợ khi hết thời hạn vay tiền. Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của mình, tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là:…………… cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm thì tài sản này sẽ thuộc về ông/bà ……………..

Tôi cam đoan những điều trên hoàn toàn là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì đã ghi nhận.

Người vay

(Ký, ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191